Hướng dẫn sử dụng robot forex

SuperTrader

1. Hướng dẫn cách sử dụng bảng thông số robot trên biểu đồ nến.

Đây là bảng thông số của robot forex SuperTrader được nghiên cứu và phát triển bởi TraderViet.win. Để hiểu các thông số này, bạn hãy di chuột vào các mục bạn chưa hiểu để xem chú thích chi tiết của thông số bạn đang quan tâm.

Hiển thị vùng phân chia các thông số. Ẩn vùng phân chia các thông số. Quay về diễn đàn

Trên đây là bảng thông số, các chức năng được hiển thị ra bên ngoài màn hình cho bạn quan sát. Ngoài ra, robot cũng có bảng thông số input như các sản phẩm khác, giúp bạn có thể quản lý robot được hiệu quả hơn.

2. Hướng dẫn các thông số trong bảng input.

Một số chức năng khác trong bảng thông số

Load Load một bảng thông số mà bạn đã lưu từ trước.

Save Lưu bảng thông số này lại để sử dụng cho lần sau thông qua chức năng Load. Bạn sẽ không phải cài đặt lại từng thông số khi cài đặt lại BOT.

OK Bấm OK để kết thúc quá trình cài đặt thông số BOT

Cancel Bấm Cancel để thoát bảng cài đặt thông số BOT mà không lưu nhữn gì bạn vừa thiết lập

Reset Bấm Reset để sử dụng thông số mặc định của BOT.