Phân tích thị trường

Chuyên mục Phân tích thị trường được tổng hợp một cách tự động hoặc bán tự động từ các nguồn khác nhau trên mạng internet.

Phân tích thị trường ngày 27/04

Một tuần giao dịch mới lại bắt đầu, chúc các nhà đầu tư có một tuần giao dịch thành công! Sau đây, tôi xin đưa ra nhận định thì trường của một số cặp tiền chính trong thị trường Forex. GBP/USD Cặp tiền này đang tích luỹ tăng điểm, giá …

Read More »