Robot forex ADX bắt xu hướng V1

Chỉ báo tín hiệu (indicator) là một chỉ báo động lượng, đây là một chỉ báo tín hiệu rất hay và được nhiều trader sử dụng trong giao dịch. Nó có thể giúp bạn bắt đỉnh đáy hoặc phát hiện một xu hướng mới hình thành của thị trường. Sản phẩm này TraderViet.win sẽ giúp bạn sử dụng bắt xu hướng của thị trường bằng chỉ báo ADX.

 • Tín hiệu BUY: Khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:
  • DI+ nằm trên DI- (thể hiện xu hướng đang tăng)
  • ADX cắt đường level từ dưới lên trên.
 • Tín hiệu SELL: Khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:
  • DI- nằm trên DI+ (thể hiện xu hướng đang giảm)
  • ADX cắt đường level từ dưới lên trên.

TraderViet.win chỉ mô tả tổng quát về chiến thuật và điểm vào lệnh. Các thông số khác như điểm cắt lỗ (SL), điểm chốt lời (TP),... và nhiều thông số khác được tích hợp sẵn trong sản phẩm giúp tối ưu giao dịch của bạn. Để hiểu hơn về sản phẩm bạn có thể download sản phẩm về chạy thử backtest. Đặc biệt, bạn nên xem giới thiệu chi tiết về bảng thông số ở link bên dưới để hiểu rõ về sản phẩm này.

Tín hiệu BUY và SELL khi sử dụng chỉ báo ADX để nhận biết một xu hướng mới hình thành.
Tín hiệu BUY và SELL khi sử dụng chỉ báo ADX để nhận biết một xu hướng mới hình thành.

Thông tin sản phẩm

Tất cả các sản phẩm BOT tại www.TraderViet.win được update và cập nhật chuyển sang tên miền website mới www.BOTViet.win. Mời bạn truy cập website https://botviet.win để tiếp tục trải nghiệm sản phẩm.
 • Tín hiệu BUY: Khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:
  • DI+ nằm trên DI- (thể hiện xu hướng đang tăng)
  • ADX cắt đường level từ dưới lên trên.
 • Tín hiệu SELL: Khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:
  • DI- nằm trên DI+ (thể hiện xu hướng đang giảm)
  • ADX cắt đường level từ dưới lên trên.

TraderViet.win chỉ mô tả tổng quát về chiến thuật và điểm vào lệnh. Các thông số khác như điểm cắt lỗ (SL), điểm chốt lời (TP),... và nhiều thông số khác được tích hợp sẵn trong sản phẩm giúp tối ưu giao dịch của bạn. Để hiểu hơn về sản phẩm bạn có thể download sản phẩm về chạy thử backtest. Đặc biệt, bạn nên xem giới thiệu chi tiết về bảng thông số ở link bên dưới để hiểu rõ về sản phẩm này.

Tín hiệu BUY và SELL khi sử dụng chỉ báo ADX để nhận biết một xu hướng mới hình thành.
Tín hiệu BUY và SELL khi sử dụng chỉ báo ADX để nhận biết một xu hướng mới hình thành.

Thông tin sản phẩm

Tất cả các sản phẩm BOT tại www.TraderViet.win được update và cập nhật chuyển sang tên miền website mới www.BOTViet.win. Mời bạn truy cập website https://botviet.win để tiếp tục trải nghiệm sản phẩm.

Robot forex Hedging

Robot hedging, Robot bẫy giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *