Robot forex đánh breakout nến

Breakout nến là gì?

Breakout (phá vỡ) nến là khái niệm ám chỉ hiện tượng giá phá vỡ giá trị cao nhất (high) hoặc thấp nhất (low) của cây nến trước đó. Theo quan điểm của một số trader thì khi giá hiện tại phá vỡ giá cao cao nhất hoặc giá thấp nhất của cây nến trước đó thì giá có khuynh hướng là tiếp tục đi tiếp theo hướng đó.

Chiến thuật này rất phù hợp với một số cặp, cặp đó là cặp nào thì đợi các bạn tự nghiên cứu nhé. Đây chính là nhiệm vụ khó nhất khi giao dịch theo chiến thuật này, bạn cần phải tìm xem cặp nào phù hợp chiến thuật này, khung thời gian nào phù hợp (H1? H4? hay là D1?…).

Để dễ hình dung hơn về chiến thuật của sản phẩm robot forex này, xin mời bạn xem ảnh mô tả bên dưới.

[sanphammore]
Robot sẽ tự động mở lệnh chờ hoặc lệnh thị trường trực tiếp khi giá phá vỡ giá trị High hoặc Low của cây nến trước đó.

Robot hỗ trợ hai kiểu đặt lệnh, bạn có thể lựa chọn một trong hai cách, tùy thuộc vào sở thích riêng và chiến thuật triển khai của bạn.

  • Lựa chọn 1: Sử dụng lệnh thị trường (BUY/SELL trực tiếp): Robot sẽ chờ khi nào giá phá vỡ High/Low của nến trước đó thì robot mở lệnh buy/sell trực tiếp luôn.
  • Lựa chọn 2: Sử dụng lệnh chờ pending (BUYSTOP/SELLSTOP): Khi vừa kết thúc nến, robot sẽ mở sẵn hai lệnh chờ STOP ở hai đầu nến. Khi kết thúc nến nếu hai lệnh chờ không có lệnh nào được khớp robot sẽ hủy hai lệnh chờ này và mở hai lệnh chờ mới theo cây nến mới. Trường hợp nếu một lệnh chờ được khớp thì ngay lập tức lệnh chờ còn lại sẽ được hủy bỏ (xóa).
[sanpham gia=”500K” link=”https://bit.ly/3qrcgds” name=”Breakout_Candle”]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *