Robot forex đánh tin

Robot forex đánh tin là gì?

Mỗi khi có một tin tức được công bố, nó sẽ ảnh hưởng tới một đồng tiền nào đó khiến cho tỷ giá của tất cả các cặp tỷ giá liên quan tới đồng tiền đó biến động mạnh. Robot forex đánh tín V1 sẽ giúp bạn kiếm được lợi nhuận với sự biến động mạnh đó một cách chuyên nghiệp và chính xác hơn.

Nguyên lý hoạt động của robot forex đánh tín

Các tin tức khi được công bố có thể gây ảnh hưởng tới giá trị một đồng tiền thường đều có lịch được thông báo trước. Việc của chúng ta là phải theo dõi các tin tức này để có phương án giao dịch hiệu quả. Một trong những trang cung cấp lịch công bố tin tức bạn có thể xem trên trang ForexFactory.

Để hình dung rõ hơn nguyên lý bạn có thể quan sát hai hình ảnh dưới đây.

[sanphammore] [sanpham gia=”500K” link=”https://bit.ly/2KwltSC” name=”NewsFX”]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *