Robot forex Hedging

Bạn có thể tham khảo thêm bài viết Hedging trong giao dịch forex là gì? để tìm hiểu thêm về chiến thuật giao dịch này. Nếu bạn đã rõ về chiến thuật này, xin mời bạn tìm hiểu về sản phẩm Robot forex Hedgin cơ bản như sau.

  • Bước 1: Trader tiến hành cài đặt các thông số robot phù hợp cho chiến thuật hedging của mình như: khoảng cách hedging, chốt lời, cắt lỗ, số lần hedging tối đa,…
  • Bước 2: Mở lệnh giao dịch đầu tiên
    • Trader tiến hành mở lệnh đầu tiên bằng tay (cài số Magic Number = 0)
    • Chỉ định robot mở lệnh tự động khi hết lệnh theo màu nến (nến tăng mở buy, nến giảm mở sell), hoặc chỉ định BOT luôn luôn mở lệnh đầu tiên là lệnh BUY hoặc SELL.
    • Mở lệnh theo một chỉ báo hoặc điều kiện nào đó. Về điều kiện mở lệnh đầu TraderViet.win sẽ code theo yêu cầu riêng của mỗi người. Mặc định này, robot sẽ mở lệnh đầu tiên theo màu nến: nến tăng thì mở lệnh buy, nến giảm thì mở lệnh sell. Nếu bạn có điều kiện mở lệnh riêng không quá phức tạp TraderViet.win sẽ hỗ trợ code miễn phí, những điều kiện phức tạp sẽ được tính phí (báo giá tùy từng trường hợp).
  • Bước 3: Robot sẽ tiến hành hedging lệnh bạn đã mở theo thông số đã setup trước đó một cách tự động.
[sanphammore]
Cách mở lệnh của chiến thuật Hedging cơ bản
[sanpham gia=”1500K” link=”https://bit.ly/2Nrjdgl” name=”Hedging”]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *