Robot forex ICHIMOKU kết hợp RSI bắt sóng hồi của xu hướng

Bắt sóng hồi trong một xu hướng là phương pháp giao dịch rất hiệu quả, được rất nhiều trader áp dụng trong giao dịch. Có rất nhiều cách để có thể xác định sóng hồi trong một xu hướng, một trong những cách đó chính là kết hợp hai chỉ báo là ICHIMOKU và RSI.

  • Tín hiệu BUY: khi thỏa mãn đồng thời hai điều kiện liên quan tới hai chỉ báo ICHIMOKU và RSI:
    • Chỉ số RSI khi kết thúc nến nằm ở vùng quá bán (ví dụ nhỏ hơn Level_min = 30).
    • Giá đóng nến nằm ở trên mây Kumo
  • Tín hiệu SELL: khi thỏa mãn đồng thời hai điều kiện liên quan tới hai chỉ báo ICHIMOKU và RSI:
    • Chỉ số RSI khi kết thúc nến nằm ở vùng quá mua (ví dụ lớn hơn Level_max = 70).
    • Giá đóng nến nằm ở dưới mây Kumo
[sanphammore]

Để hình dung rõ hơn về tín hiệu sóng hồi cho tín hiệu BUY và SELL khi sử dụng hai chỉ báo ICHIMOKU và RSI mời bạn quan sát hai hình ảnh sau.

[sanpham gia=”1000K” link=”https://bit.ly/35SwlkZ” name=”ICHI_RSI”]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *