Robot forex trả góp

Với mong muốn anh em Trader Việt thoải mái hơn trong việc đăng ký sử dụng các sản phẩm robot forex được phát triển bởi TraderViet.win. Chúng tôi quyết định cung cấp dịch vụ đăng ký sử dụng robot forex trả góp.

  • Sản phẩm áp dụng: Sản phẩm có giá trên 10tr hoặc dịch vụ sử dụng robot forex không giới hạn.
  • Thời gian trả góp: 6 tháng.
  • Phí chênh lệnh so với trả thẳng: 20%.
    Ví dụ sản phẩm trả thẳng là 10tr bạn cần thanh toán (10+2)/6=2tr liên tiếp trong 6 tháng.
  • Chu kỳ trả góp: Thanh toán trước hàng hàng.
    TraderViet.win sẽ thu hồi sản phẩm nếu bạn ngừng thanh toán định kỳ.

========================
TraderViet.win
Admin: Hoàng Long
========================