Robot forex Trailing Stop Pro

TrailingStop là một chức năng (một loại lệnh) có sẵn trong phần mềm MT4. Tuy nhiên, chức năng mặc định này khá hạn chế về chiến thuật triển khai. TraderViet.win đã phát triển một sản phẩm robot forex mang tên TrailingStop Pro với 5 cấp độ trailing khác nhau, giúp tối ưu lợi nhuận của lệnh.

 • Level 1: khi lãi 300 point robot sẽ trailing 300 point.
 • Level 2: khi lãi 450 point robot sẽ trailing 250 point.
 • Level 3: khi lãi 600 point robot sẽ trailing 200 point.
 • Level 4: khi lãi 750 point robot sẽ trailing 150 point.
 • Level 5: khi lãi 900 point robot sẽ trailing 100 point.

Lưu ý: Trên đây là thông số mặc định, bạn có thể tùy chỉnh lại các thông số này khi sử dụng robot forex. Ngoài ra bạn cũng có thể tùy chọn trailing theo:

 • Trailing ALL: Trailing tất cả các lệnh bạn đang có.
 • Trailing BUY: Trailing tất cả các lệnh BUY bạn đang có.
 • Trailing SELL: Trailing tất cả các lệnh SELL bạn đang có.
 • Trailing Symbol: Trailing tất cả các lệnh trên cặp tiền bạn đang cài BOT.
 • Trailing Symbol BUY: Trailing tất cả các lệnh BUY trên cặp tiền bạn đang cài BOT.
 • Trailing Symbol SELL: Trailing tất cả các lệnh SELL trên cặp tiền bạn đang cài BOT.

Thông tin sản phẩm

Tất cả các sản phẩm BOT tại www.TraderViet.win được update và cập nhật chuyển sang tên miền website mới www.BOTViet.win. Mời bạn truy cập website https://botviet.win để tiếp tục trải nghiệm sản phẩm.

Robot forex Hedging

Robot hedging, Robot bẫy giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *