Robot forex trung bình giá DCA

Chiến thuật trung bình giá là một trong những chiến thuật giao dịch được sử dụng phổ biến nhất, đặc biệt là các trader mới tìm hiểu về thị trường forex, và có rất nhiều trader nhiều năm kinh nghiệm vẫn sử dụng chiến thuật giao dịch này. Nếu bạn chưa hiểu rõ chiến thuật trung bình giá là gì có thể tham khảo thêm bài viết Trung bình giá là gì?

Sản phẩm robot forex trung bình giá DCA (Dollar Cost Average – Tạm dịch: Trung Bình Giá) là một sản phẩm hỗ trợ bạn có thể giao dịch với chiến thuật trung bình giá ở mức cơ bản nhất nhưng cũng đáp ứng được nhiều cách chơi của trader. Một số chức năng của sản phẩm robot forex trung bình giá DCA được phát triển bởi TraderViet.win.

Lệnh đầu tiên với nhiều tùy chọn.

 • Do trader mở lệnh bằng tay (có sẵn – không tính thêm phí): Để robot có thể hiểu và quản lý lệnh mở bằng tay trực tiếp trên MT4 máy tính hoặc MT4 điện thoại, bạn cần phải thay đổi thông số Magic Number bằng 0.
 • Mở liên tục khi hết lệnh (có sẵn – không tính thêm phí): Mặc định phiên bản này là robot sẽ mở lệnh đầu tiên cùng hướng với nến, cụ thể nếu nến vừa đóng là nến tăng robot sẽ mở lệnh buy, nến vừa đóng là nến giảm robot sẽ mở lệnh sell.
 • Mở lệnh với điều kiện riêng theo yêu cầu hoàn toàn miễn phí: Đối với các yêu cầu code lập trình điều kiện mở lệnh đầu tiên không thực sự quá phức tạp TraderViet.win sẽ hỗ trợ miễn phí. Đối với các yêu cầu phức tạp đòi hỏi mất nhiều thời gian TraderViet.win có thể sẽ tính phí thêm từ 250K tới 1000K cho mỗi yêu cầu riêng.

Quản lý lệnh buy và lệnh sell riêng biệt.

Với sản phẩm Trung Bình Giá được phát triển bởi TraderViet.win bạn có thể quản lý lệnh buy và lệnh sell riêng biệt. Có nghĩa là bạn đang trung bình giá các lệnh buy bạn vẫn có thể mở và trung bình giá lệnh sell. Robot sẽ quản lý và trung bình giá độc lập hai loại lệnh này.

Tùy chỉnh khoảng cách giữa hai lệnh.

Robot hỗ trợ nhiều khả năng tùy biến giúp bạn nghiên cứu và tối ưu phương pháp giao dịch trung bình giá. Một số khả năng tùy biến thông số khoảng cách giữa các lệnh như sau:

 • Khoảng cách đều: Bạn có thể tùy chỉnh khoảng cách đều nhau.
 • Khoảng cách giãn dần: Ví dụ lệnh thứ hai cách lệnh thứ nhất 10 pip, lệnh thứ ba cách lệnh thứ hai 11 pip, lệnh thứ tư cách lệnh thứ ba 12 pip,… (với tùy chọn này bạn sẽ có thêm tùy chọn khoảng cách tối đa).
 • Khoảng cách ngắn dần: Ví dụ lệnh thứ hai cách lệnh thứ nhất 10 pip, lệnh thứ ba cách lệnh thứ hai 9 pip, lệnh thứ tư cách lệnh thứ ba 8 pip,…. (với tùy chọn này bạn sẽ có thêm tùy chọn khoảng cách tối thiểu)

Tùy chỉnh khối lượng giao dịch.

Bạn có thể tùy chỉnh khối lượng giao dịch các lệnh sau theo nhiều tùy chọn khác nhau như:

 • Bạn có thể tùy chỉnh khối lượng giao dịch giống nhau (đều lot)
  Ví dụ: 0.01-0.01-0.01-…-0.01.
 • Tăng dần theo cấp số cộng: 
  Ví dụ: 0.01-0.02-0.03-…
 • Tăng lot theo cấp số mũ
  Ví dụ: 0.01-0.02-0.04-0.08-0.16,…

Lưu ý: khối lượng giao dịch lệnh sau được tính toán dựa trên khối lượng giao dịch của lệnh đầu tiên.

 • Cấp số cộng: Giả sử lệnh đầu là 0.01 lot, và hệ số cấp số cộng là 0.01 lot (LotStep). Như vậy khối lượng giao dịch các lệnh tiếp theo sẽ là:
  • Lệnh 2: 0.01+1×0.01=0.02
  • Lệnh 3: 0.01+2×0.01=0.03
  • Lệnh 4: 0.01+3×0.01=0.04
  • Lệnh 5: 0.01+4×0.01=0.05
  • Lệnh 6: Giả sử bạn can thiệp và giao dịch 0.15 lot
  • Lệnh 7: 0.01+6×0.01=0.07
   Một số sản phẩm BOT trung bình giá trong trường hợp này lệnh 7 sẽ là: 0.15+0.01=0.16 lot.
 • Cấp số mũ (nhiều bạn vẫn gọi là cấp số nhân). Giả sử lệnh đầu 0.01 lot và hệ số mũ là 1.5 thì khối lượng giao dịch các lệnh tiếp theo sẽ là:
  • Lệnh 2: 0.01×1.5^1=0.01×1.5=0.015 robot mở lệnh 0.01
  • Lệnh 3: 0.01×1.5^2=0.01×1.5×1.5=0.0225 robot mở lệnh 0.02
  • Lệnh 4: 0.01×1.5^3=0.01×1.5×1.5×1.5=0.03375 robot mở lệnh 0.03
  • Lệnh 5: 0.01×1.5^4=0.01×1.5×1.5×1.5×1.5=0.050625 robot mở lệnh 0.05
  • Lệnh 6: Giả sử bạn can thiệp và giao dịch 0.15 lot.
  • Lệnh 7: 0.01×1.5^6=0.01×1.5×1.5×1.5×1.5×1.5×1.5=0.11390625 robot mở lệnh 0.11
   Một số sản phẩm BOT trung bình giá trong trường hợp này lệnh 7 sẽ là: 0.15*1.5=0.225 làm tròn thành 0.23 lot. Với các sản phẩm tính lot theo cách này bạn bạn cần phải thiết lập khối lượng giao dịch lệnh đầu tiên lớn hoặc hệ số nhân lớn. Nếu thiết lập khối lượng lệnh đầu nhỏ và hệ số nhân nhỏ BOT sẽ không thể tăng lot được. Ví dụ, 0.01×1.2=0.012 làm tròn 0.01, như vậy các lệnh sẽ giao dịch 0.01 lot mãi. Cách tăng lot như vậy được gọi là “cấp số nhân”, của TraderViet.win gọi là cấp số mũ, TraderViet.win không hỗ trợ cấp số nhân “thuần” như vậy.

Tùy chính một số điều kiện giao dịch khác.

Ngoài các thông số quan trọng của một sản phẩm BOT trung bình giá đã nói ở trên, BOT trung bình giá được phát triển bởi TraderViet.win còn hỗ trợ bạn tùy chỉnh một số thông số sau:

 • Thời gian hoạt động của BOT: Ví dụ bạn có thể tùy chỉnh cho BOT chỉ hoạt động từ 9h tới 21h hàng ngày. Lưu ý: Ngoài khoảng thời gian này (21h hôm trước tới 9h hôm sau), robot sẽ không mở lệnh đầu tiên (mở chu kỳ mới). Nhưng nếu bạn đang có một chu kỳ trung bình giá, robot sẽ vẫn tiếp tục quản lý và trung bình giá theo kịch bản bạn đã cài đặt.
 • Giới hạn số lượng lệnh mở tối đa: Thông số này sẽ giúp BOT không được phép mở quá nhiều lệnh.
 • Khoảng cách thời gian tối thiểu giữa hai lệnh: Thông số này giúp tránh mở quá nhiều lệnh trong một khoảng thời gian ngắn lúc thị trường biến động mạnh do có tin tức. Sau khi mở lệnh mới, ngoài việc chờ lệnh vừa mở âm một khoảng đủ xa thì BOT cần phải chờ thời gian mở lệnh trước đó đủ lâu. Mặc định TraderViet.win đang để 15 giây, có nghĩa là hai lệnh phải cách nhau tối thiểu 15 giây.
 • Tùy chỉnh mục tiêu chốt lời một chu kỳ trung bình giá: Chốt lời tất cả các lệnh tại điểm hòa vốn cộng thêm một khoảng x pip nữa. Robot sẽ tự tính toán và tìm ra điểm mà tại đó tổng các lệnh bằng 0 rồi cộng thêm một khoảng x pip nữa.
 • Tùy chỉnh mục tiêu cắt lỗ một chu kỳ: điểm cắt lỗ một chu kỳ trung bình giá sẽ ở vị trí cách lệnh đầu tiên một khoản y pip. Ví dụ, điểm cắt lỗ (SL: StopLoss) của lệnh đầu tiên cách giá mở lệnh là 300 pip và có giá là 1.12345 thì tất cả các lệnh tiếp theo đều có SL ở giá 1.12345.
 • Tùy chỉnh chỉ mở một loại lệnh hoặc cả hai loại lệnh cùng lúc: Mặc định nếu robot đã mở lệnh buy rồi thì robot sẽ không mở lệnh sell nữa. Sau khi trung bình giá toàn bộ lệnh, robot sẽ xem xét cây nến vừa đóng là nến tăng hay nến giảm để mở lệnh theo cùng hướng với nến. Bạn cũng có thể tùy chọn cho robot mở hai loại lệnh này (lệnh buy và sell) cùng lúc và robot sẽ trung bình giá độc lập hai loại lệnh này cho bạn.

TraderViet.win chỉ mô tả tổng quát về chiến thuật và điểm vào lệnh. Các thông số khác như điểm cắt lỗ (SL), điểm chốt lời (TP),... và nhiều thông số khác được tích hợp sẵn trong sản phẩm giúp tối ưu giao dịch của bạn. Để hiểu hơn về sản phẩm bạn có thể download sản phẩm về chạy thử backtest. Đặc biệt, bạn nên xem giới thiệu chi tiết về bảng thông số ở link bên dưới để hiểu rõ về sản phẩm này.

Thông tin sản phẩm

 • Giá bán: 3000K + phí yêu cầu riêng về điều kiện mở lệnh.
  Giảm giá 50% cho ID đăng ký dưới link IB của TraderViet.win, chi tiết xem thêm Tại đây
 • Download: https://bit.ly/3bQNmQo
  PassWord Khi cài BOT (nhập trong bảng input): www.TraderViet.win
 • Giải thích bảng thông số: Xem bảng thông số
  Xem trên máy tính để hiểu rõ hơn về bảng thông số này

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT EA HƯỚNG DẪN BACKTEST EA


Nếu đây là lần đầu bạn sử dụng sản phẩm Robot Forex của TraderViet.win, hãy chú ý một số vấn đề sau.

 • 01 Giá bán trên là áp dụng cho 1 ID REAL + 1 ID DEMO cùng tên, thời gian sử dụng vĩnh viễn. Mỗi ID tiếp theo cùng tên sẽ tính phí 100K, khác tên tính hưởng chính sách hoa hồng giới thiệu trực tiếp và gián tiếp 9 tầng. Đổi ID tính phí 50K (Đổi ID là TraderViet.win sẽ xóa ID cũ của bạn và thay bằng ID mới, có nghĩa là bạn chỉ sử dụng BOT với ID mới mà không sử dụng với ID cũ được nữa.
 • 02 TraderViet.win chỉ cung cấp robot forex phiên bản mới nhất, các phiên bản cũ hơn sẽ không được lưu trữ, nếu bạn có nhu cầu sử dụng phiên bản cũ khi đã có phiên bản mới bạn cần tự lưu trữ riêng.
 • 03 Khi cài đặt robot, trong TAB Common bạn cần tích chọn "Allow DLL imports". Bạn cũng cần tích chọn vào các mục Allow trong cài đặt Tool/Option/Expert Advisor. Nếu bạn chưa biết cách cài đặt vui lòng xem Hướng dẫn cài đặt EA
 • 04 Bạn cần kiểm tra, test thử sản phẩm trên tài khoản demo kỹ lưỡng trước khi sử dụng sản phẩm giao dịch trên tài khoản thật. Để đảm bảo an toàn mức tối đa, bạn hãy thiết lập giao dịch với khối lượng giao dịch nhỏ trước khi giao dịch với khối lượng giao dịch lớn hơn.
 • 05 Tất cả sản phẩm robot forex (ngoại trừ nhóm SuperTrader), bạn đều có thể download và backtest sản phẩm. Các sản phẩm Robot forex SuperTrader không backtest được ngay cả khi bạn mua bản quyền sản phẩm do đặc thù sản phẩm.

Robot forex Hedging

Robot hedging, Robot bẫy giá