Robot forex TRUNG BÌNH GIÁ

Robot Trung Bình Giá [SuperTrader] được nghiên cứu và phát triển nhằm giúp trader có thể giao dịch theo phương pháp trung bình giá trên nhiều cặp tiền cùng một lúc. Cốt lõi của sản phẩm robot forex Trung Bình Gia là tìm những cặp tỷ giá đang có những điều kiện thuận lợi nhuận cho chiến thuật trung bình giá để giao dịch. Cụ thể:

[tie_list type=”starlist”]
 • Giao dịch cùng lúc nhiều cặp tiền: Mặc định robot giao dịch 28 cặp ngoại tệ phổ biến nhất, bạn có thể thêm bớt các cặp tiền nếu muốn.
 • Giao dịch những cặp “đẹp nhất”: Robot sẽ lựa chọn các cặp tiền có điều kiện thuận lợi nhất cho chiến thuật trung bình giá để giao dịch.
 • Giao dịch tự động hoàn toàn: Robot có cơ chế giao dịch tự động hoàn toàn với mục tiêu lợi nhuận “tùy vào mong muốn” của bạn. Do robot cho phép tùy chỉnh rất nhiều thông số, bạn có thể thiết lập nhiều cách giao dịch khác nhau tùy vào nhận định của bạn. Do đó lợi nhuận cao hay thấp là do phương pháp giao dịch của bạn, mức độ rủi ro mà bạn chấp nhận.
 • Giao dịch bán tự động: Nếu bạn muốn mở thêm lệnh trên những cặp tiền mà bạn cho rằng rất thuận lợi để giao dịch trung bình giá, bạn có thể mở lệnh bằng bảng thông số hỗ trợ sẵn hoặc bạn cũng có thể mở lệnh trực tiếp bằng tay trên điện thoại hoặc máy tính của bạn (thiết lập số magic number = 0).
 • Tùy chỉnh thông số theo từng cặp: Bạn có thể tùy chỉnh các thông số theo từng cặp như: giới hạn số lượng lệnh, bật tắt chế độ auto, khoảng cách giữa các lệnh, điểm chốt lời. Ngoài ra, bạn cũng có thể tùy chỉnh thông số theo loại lệnh, ví dụ: bạn có thể tùy chỉnh giới hạn số lượng lệnh buy riêng, số lượng lệnh sell riêng,….
 • Thống kê chi tiết trên một bảng thông số: Tất cả các thông số liên quan tới tài khoản giao dịch của bạn được thống kê chi tiết trên bảng thông số (ảnh trên). Các thông số thống kê như: Số lượng lệnh từng cặp (từng loại lệnh), lợi nhuận lệnh buy từng cặp, lợi nhuận lệnh sell từng cặp, tổng lời nhuận từng cặp, số lot từng cặp (từng loại lệnh), tổng lợi nhuận tài khoản,…
 • Thống kế biến động từng cặp: Robot hỗ trợ theo dõi và thống kê biến động các cặp tiền để bạn có thể nắm rõ tình hình diễn biến từng cặp. Một số thống kê quan trọng như: cặp tiền nào đang tăng giá mạnh và giảm giá mạnh, mức biến động trong ngay, mức biến động trung bình từng cặp,…
[/tie_list]

Chiến thuật giao dịch

Robot hỗ trợ một số chiến thuật giao dịch mở lệnh đầu tiên của một chuỗi lệnh (chu kỳ lệnh) trung bình giá. Trong tất cả các chiến thuật này, bạn lựa chọn 3 chiến thuật để robot hoạt động, khi thỏa mãn ít nhất một trong 3 chiến thuật mà bạn lựa chọn robot sẽ mở lệnh đầu tiên của bạn.

[tie_list type=”starlist”]
 • Chiến thuật Pinbar: Khi phát hiện mô hình nến pinbar giảm robot sẽ sell, pinbar tăng robot sẽ buy.
 • Chiến thuật Pinbar + RSI: Khi phát hiện mô hình nến pinbar giảm ở vùng quá mua (rsi đang cao) robot sẽ sell, pinbar tăng ở vùng quá bán (rsi đang thấp) robot sẽ buy.
 • Chiến thuật Pinbar + RSI + MA: Khi phát hiện mô hình nến pinbar giảm ở vùng quá mua (rsi đang cao) đồng thời nằm dưới đường MA thì robot sẽ sell, pinbar tăng ở vùng quá bán (rsi đang thấp) đồng thời nằm ở trên đường MA robot sẽ buy.
 • Chiến thuật Pinbar + RSI + ICHI: Giống trường hợp trên, nhưng thay vì nằm trên hoặc nằm dưới đường MA thì chiến thuật này sẽ chọn nằm trên hoặc nằm dưới mây Kumo của chỉ báo Ichimoku.
 • Chiến thuật Pinbar + BB: Khi phát hiện mô hình nến pinbar giảm ở ngoài bands trên của chỉ báo Bollinger Bands robot sẽ sell, pinbar tăng ở ngoài vùng bands dưới thì robot sẽ buy.
 • Chiến thuật RSI + MA: Khi giá ở vùng quá mua (rsi đang cao) đồng thời giá nằm dưới đường MA robot sẽ sell, giá ở vùng quá bán (rsi đang thấp) đồng thời giá đang nằm trên đường MA robot sẽ buy.
 • Chiến thuật RSI + ICHI: Giống trường hợp trên, nhưng thay vì nằm trên hoặc nằm dưới đường MA thì chiến thuật này sẽ chọn nằm trên hoặc nằm dưới mây Kumo của chỉ báo Ichimoku.
 • OFF: Robot hỗ trợ bạn lựa chọn tối đa 3 trong số các chiến thuật trên trong giao dịch. Tuy nhiên, nếu bạn muốn dùng ít hơn thì bạn có thể chọn OFF bớt chiến thuật.
[/tie_list] [supertrader gia=”15.000.000 vnđ” linkfree=”robot-forex-trung-binh-gia-dca.html” link=”https://bit.ly/2P0KYwY” name=”TrungBinhGia”]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *