Search results

  1. Trúc Nhi

    Code bot xóa lệnh chờ khi hết lệnh thị trường

    Em cảm ơn anh nhé. Dạo này em bận chút việc, nay mới vào nhận hàng được.
  2. Trúc Nhi

    Code bot xóa lệnh chờ khi hết lệnh thị trường

    Xin chào các bác, em muốn nhờ các bác code giúp em con bot xóa hết lệnh chờ hết lệnh thị trường. Cụ thể là, em giao dịch mở lệnh thị trường và lệnh chờ bằng tay, nếu là ban ngày thì em có thể canh để đóng các lệnh chờ khi lệnh thị trường TP hoặc SL được, nhưng nhiều hôm lúc em ngủ nó chốt lệnh...
Top