Tag Archives: Robot CCI

Robot forex CCI xác định đỉnh đáy V1

Chỉ báo CCI (Commodity Channel Index) thuộc nhóm Oscillator (giao động), chỉ báo này đo mức giao động giá của thị trường. Trader có thể sử dụng chỉ báo này để xác định xu hướng hoặc xác định vùng đỉnh đáy của thị trường. Sản phẩm này sẽ giúp bạn xác định đỉnh và đáy […]

Robot forex CCI xác định xu hướng V1

Chỉ báo CCI (Commodity Channel Index) thuộc nhóm Oscillator (giao động), chỉ báo này đo mức giao động giá của thị trường. Trader có thể sử dụng chỉ báo này để xác định xu hướng hoặc xác định vùng đỉnh đáy của thị trường. Sản phẩm này sẽ giúp bạn xác định xu hướng của […]