Tag Archives: Robot MACD

Robot forex MACD xác định xu hướng V1

Chỉ báo tín hiệu (indicator) MACD thuộc nhóm Oscillator (giao động), bạn có thể sử dụng chỉ báo này để xác định xu hướng hoặc đỉnh đáy của thị trường trong giao dịch forex. Sản phẩm này sẽ sử dụng chỉ báo MACD để nhận biết dấu hiệu hình thành xu hướng của thị trường. […]