Code bot xóa lệnh chờ khi hết lệnh thị trường

Trúc Nhi

New member
Xin chào các bác, em muốn nhờ các bác code giúp em con bot xóa hết lệnh chờ hết lệnh thị trường. Cụ thể là, em giao dịch mở lệnh thị trường và lệnh chờ bằng tay, nếu là ban ngày thì em có thể canh để đóng các lệnh chờ khi lệnh thị trường TP hoặc SL được, nhưng nhiều hôm lúc em ngủ nó chốt lệnh thị trường xong nó quay lại khớp lệnh chờ của em.

Lưu ý: Xóa lệnh chờ trên một cặp tiền khi cặp tiền đó không còn lệnh thị trường: ví dụ, em chơi cùng lúc nhiều cặp tiền, các cặp đều có lệnh thị trường và lệnh chờ, nếu cặp nào hết lệnh thị trường thì xóa lệnh chờ của cặp đó thôi, không phải là xóa hết toàn bộ lệnh chờ, cũng không phải là chờ hết lệnh thị trường trên cả tài khoản mới xóa lệnh chờ.

Chi phí code thế nào, các bác báo giá giúp em với ạ. Em cảm ơn!
 
Top