Robot Forex Ichimoku V1.1

TraderViet

Administrator
Staff member

Chiến thuật giao dich Robot Forex Ichimoku V1.1​

  • Tín hiệu BUY: Khi nến breakout mây Kumo từ dưới lên trên.
  • Tín hiệu SELL: Khi nến breakout mây Kumo từ trên xuống dưới.
robot-forex-breakout-kumo-v-1-1.jpg

Tín hiệu BUY và SELL khi nến breakout mây Kumo của chỉ báo Ichimoku.

robot-forex-breakout-kumo-v-1-2.jpg

Bảng thông số robot forex Ichimoku V1.1​

Thông tin về sản phẩm Robot Forex Ichimoku V1.1​

  • Giá bán: 500K/ID (không đổi ID sau khi đã cấp BOT). Mỗi ID tiếp theo cùng tên chủ tài khoản tính phí 200K, giảm 50% cho các sản phẩm robot forex trong nhóm Robot Forex Chỉ Báo (tối đa 250K và cùng ID MT4 ).
  • Thời gian sử dụng: Vĩnh viễn
  • Thời gian bàn giao BOT: BOT đã hoàn thiện, có thể bàn giao ngay. Với các bạn đã đăng ký Thành Viên VIP có thể download BOT về ngay lập tức để sử dụng.
  • Link download: https://bit.ly/2GXZoKI
Chú ý: Đây là sản phẩm robot code lập trình theo phương pháp đơn giản, bạn có thể tham khảo sản phẩm Robot Forex SuperTrader Ichimoku được code lập trình theo phương pháp riêng của TraderViet.win để có thể giao dịch cùng lúc nhiều cặp tiền, nhiều khung thời gian và nhiều tính năng khác.
 
Top