Robot Forex MA V1.1

TraderViet

Administrator
Staff member

Chiến thuật giao dich Robot Forex MA V1.1​

  • Tín hiệu BUY: khi đường Fast MA cắt đường Slow MA từ dưới lên trên trong một phạm vi khoảng cách cho phép (giá đóng nến không được quá xa đường Slow MA).
  • Tín hiệu SELL: khi đường Fast MA cắt đường Slow MA từ trên xuống trong một phạm vi khoảng cách cho phép (giá đóng nến không được quá xa đường Slow MA).
robot-forex-ma-v1-1.jpg

Đường Fast MA (xanh) cắt đường Slow MA (đỏ) cho ta tín hiệu vào lệnh.

robot-forex-ma-v1-1-2.jpg

Bảng thông số Robot Forex MA V1.1

Thông tin về sản phẩm Robot Forex MA V1.1​

  • Giá bán: 500K/ID (không đổi ID sau khi đã cấp BOT). Mỗi ID tiếp theo cùng tên chủ tài khoản tính phí 200K, giảm 50% cho các sản phẩm robot forex trong nhóm Robot Forex Chỉ Báo (tối đa 500K và cùng ID MT4 ).
  • Thời gian sử dụng: Vĩnh viễn
  • Thời gian bàn giao BOT: BOT đã hoàn thiện, có thể bàn giao ngay. Với các bạn đã đăng ký Thành Viên VIP có thể download BOT về ngay lập tức để sử dụng.
  • Link download: https://bit.ly/3060nPs
 
Top