Robot Forex RSI V3.1

TraderViet

Administrator
Staff member

Chiến thuật giao dịch robot forex RSI V3.1​

  • Tín hiệu BUY: RSI đảo chiều ở vùng quá bán. Ví dụ RSI ...29 => 28 =>29
  • Tín hiệu SELL: RSI đảo chiều ở vùng quá mua. Ví dụ RSI ...71 => 72 => 71
robot-forex-rsi-v3-1-2.jpg

Tín hiệu đảo chiều RSI khi giảm liên tục tới 15.6 và đảo chiều quay về 23.1

robot-forex-rsi-v3-1-3.jpg

Tín hiệu đảo chiều RSI khi tăng liên tục tới 71.9 và đảo chiều quay về 71.2

robot-forex-rsi-v3-1.jpg

Bảng thông số robot forex TraderViet_RSI_V3.1

Thông tin về sản phẩm Robot Forex RSI V3.1​

  • Giá bán: 500K/ID (không đổi ID sau khi đã cấp BOT). Mỗi ID tiếp theo cùng tên chủ tài khoản tính phí 200K, giảm 50% cho các sản phẩm robot forex trong nhóm Robot Forex Chỉ Báo (tối đa 250K và cùng ID MT4 ).
  • Thời gian sử dụng: Vĩnh viễn
  • Thời gian bàn giao BOT: BOT đã hoàn thiện, có thể bàn giao ngay. Với các bạn đã đăng ký Thành Viên VIP có thể download BOT về ngay lập tức để sử dụng.
  • Link download: https://bit.ly/2RTSp7B
 
Top