Robot Forex TrailingStop Pro V1.1

TraderViet

Administrator
Staff member
TrailingStop mặc định có sẵn trong phần mềm MT4 khi các bạn cài đặt thành công. Tuy nhiên, chức năng mặc định này vô cùng "thô sơ" và bạn là một tín đồ của trailingstop chắc chắn bạn sẽ có như cầu "nâng cấp" nó lên. Đáp ứng nhu cầu đông đảo của anh em Trader Việt, team coder TraderViet.win đã cho ra mắt sản phẩm robot forex TrailingStop Pro V1.1.
trailing-stop-pro-jpg.jpg

Bảng thông số robot forex TrailingStop Pro V1.1
Với sản này, các bạn có thể cài đặt 5 cấp trailing khác nhau. Để cho các bạn dễ hình dung hơn, mình sẽ giải thích bảng thông số mặc định trong ảnh trên.
 • Order Type: kiểu lệnh bạn muốn trailing.​
  • All Symbol: BOT trailing tất cả các lệnh trên tài khoản của bạn.​
  • All Buy: BOT trailing tất cả các lệnh buy (không trailing lệnh sell).​
  • All Sell: BOT trailing tất cả các lệnh sell (không trailing lệnh sell).​
  • Only Symbol: BOT trailing tất cả lệnh buy và lệnh sell trên cặp tiền đang cài đặt BOT (các lệnh cặp tiền khác không trailing).​
  • Only Symbol Buy: BOT trailing tất cả lệnh buy (không trailing lệnh sell) trên cặp tiền đang cài đặt BOT.​
  • Only Symbol Sell: BOT trailing tất cả lệnh sell (không trailing lệnh buy) trên cặp tiền đang cài đặt BOT.
 • Level 1: Khi lệnh lãi 500 point thị bot trailing sl cách giá thị trường 500 point.​
 • Level 2: Khi lệnh lãi 800 point thị bot trailing sl cách giá thị trường 400 point (thu hẹp khoảng cách trailing lại).​
 • Level 3: Khi lệnh lãi 1000 point thị bot trailing sl cách giá thị trường 300 point (thu hẹp khoảng cách trailing lại hơn nữa).​
 • .... cứ như vậy cho tới Level 5.​
Link download sản phẩm: https://bit.ly/3j3Ao2v
 
Last edited:
Top