Thông số "Profit in point" trong chiến thuật gồng lỗ

TraderViet

Administrator
Staff member

Tóm tắt​

Thông số "Profit in point" được hiểu nôm na là "lợi nhuận tính theo point", mỗi một đơn vị khối lượng giao dịch sẽ lãi được bao nhiêu point. Đây là thông số giúp tính toán mục tiêu lợi nhuận trong một chiến thuật gồng lỗ.

Mục tiêu lợi nhuận = tổng số lot các lệnh x profit_in_point.​

Nếu bạn chưa thực sự hiểu và muốn "lan man" có thể đọc tiếp​

Hầu hết các sản phẩm robot forex gồng lỗ được phát triển bởi của TraderViet.win cũng như các sản phẩm robot forex gồng lỗ khác đều có cách tính lợi nhuận chốt lợi cho cả chu kỳ (gồm nhiều lệnh cùng loại). Trước khi tìm hiểu về thông số Profit in point được sử dụng trong các sản phẩm robot forex gồng lỗ của TraderViet.win, mời bạn tham khảo một số phương pháp tính lợi nhuận một chu kỳ gồng lỗ hay được sử dụng.

Chốt lời theo mục tiêu lợi nhuận USD hoặc phần trăm tài khoản.
Đây là cách chốt lợi được một số sản phẩm robot forex gồng lỗ sử dụng. Có nghĩa là, bạn đặt mục tiêu lợi nhuận là 1% tài khoản (giả sử tài khoản của bạn là 10.000$ thì 1% sẽ là 100%). Vậy khi nào tổng lợi nhuận các lệnh trong một chu kỳ gồng lỗ của bạn đạt 100$ thì bot sẽ đóng toàn bộ lệnh của bạn lại và chuẩn bị cho một chu kỳ gồng lỗ mới.
  • Nhược điểm: Nếu một chu kỳ gồng lỗ có ít lệnh (giả sử có 1 lệnh) thì rất khó để đặt được lợi nhuận 1% (100$), nhưng khi chu kỳ nhiều lệnh thì mục tiêu 1% sẽ dễ dàng hơn. Do đó, bot của bạn rất khi thoát được một chu kỳ gồng lỗ với số lượng lệnh ít. Khi tài khoản nhiều lệnh, mục tiêu 1% của bạn sẽ dễ đạt được hơn nhưng việc tài khoản âm tiếp cũng nhanh hơn đáng kể nếu thị trường tiếp tục đi ngược với lệnh của bạn.
Chốt lời theo số pip tính từ lệnh mở sau cùng.
Phương pháp này là bot sẽ chốt tất cả các lệnh khi lệnh mở sau cùng đạt được mức lợi nhuận nào đó. Giả sử mục tiêu của bạn là 10 pip, như vậy bot sẽ chốt toàn bộ lệnh khi lệnh sau cùng lãi 10 pip.
  • Nhược điểm: khó tính toán được lợi nhuận sau khi chốt toàn bộ lệnh. Việc chốt toàn bộ lệnh khi lệnh sau cùng lãi 10 pip rất có thể tổng lợi nhuận các lệnh đang là một con số âm. Đây là phương pháp rất ít được sử dụng trong các sản phẩm robot forex gồng lỗ.
Chốt lời theo hệ số "Profit in point".
Thông số "Profit in point" được sử TraderViet.win sử dụng là chủ yếu, các sản phẩm nước ngoài hoặc của đơn vị code bot khác hay sử dụng thông số "profit in pips" hoặc "profit in pip". Ý nghĩa và các sử dụng vẫn là một. Bản chất của phương pháp chốt lời này chính là Chốt lời theo mục tiêu lợi nhuận USD đã nói ở trên. Tuy nhiên, mục tiêu USD ở đây không phải là một con số ấn định mà được thay đổi theo số lượng lệnh mà một chu kỳ gồng lỗ đang có (chính xác hơn là tổng số lot của tất cả các lệnh trong một chu kỳ gồng lỗ).
Như vậy, giả sử hệ số "profit in point = 50" ta có ví dụ:
  • Giả sử bạn có 1 lệnh 0.01 lot thì mục tiêu lơị nhuận sẽ là: 0.01x50 = 0.5$​
  • Giả sử bạn có 2 lệnh tổng lot là 0.02 lot thì mục tiêu lơị nhuận sẽ là: 0.02x50 = 1$​
  • Giả sử bạn có 3 lệnh tổng lot là 0.03 lot thì mục tiêu lơị nhuận sẽ là: 0.03x50 = 1.5$​
  • Giả sử bạn có 10 lệnh tổng lot là 0.1 lot thì mục tiêu lơị nhuận sẽ là: 0.1x50 = 5$​
Đây là một trong nhưng phương pháp chốt lời trong chiến thuật gồng lỗ rất hiệu quả. Ưu điểm: lợi nhuận thay đổi theo số lượng lot giao dịch, mức chốt lời hợp lý với tất cả các chu kỳ gồng lỗ dù có ít lệnh hay nhiều lệnh.
 
Top