Ưu đãi giảm giá cho ID MT4 đăng ký dưới link IB TraderViet.win

Giảm 50% cho tất cả các ID MT4 đăng ký sử dụng dịch vụ BOT của TraderViet.win khi ID đó được đăng ký dưới link IB của TraderViet.win.

Chú ý:

  • Sau khi đăng ký, bạn không được phép thay đổi ID sang một ID mới khác không được đăng ký dưới link IB của TraderViet.win. Nếu bạn muốn đổi sang ID mới không dưới link IB của TraderViet.win bạn cần thanh toán số tiền ưu đãi giảm giá khi đăng ký trước đó. Ví dụ: ID 111333 của bạn đăng ký dưới link IB của TraderViet.win và đăng ký BOT giá 10 triệu nhận ưu đãi 50% nên bạn chỉ thanh toán 5 triệu. Sau một thời gian, nếu bạn muốn đổi sang ID 222666 không được đăng ký dưới link IB của TraderViet.win thì bạn cần phải thanh toán 5 triệu tiền giảm giá trước khi yêu cầu đổi ID. Bạn có thể yêu cầu đổi sang một ID mới dưới link IB TraderViet.win với chính sách đổi ID được ghi ở mỗi sàn phẩm.
  • Chương trình có thể sớm kết thúc hoặc thay đổi mức giảm giá mà không có thông báo trước. Mức ưu đãi sẽ được tính theo từng thời điểm.
  • Chương trình không áp dụng với chương trình Robot forex trả góp